سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه امیرالمؤمنین(ع) اصفهان 
پژوهشگر 
1383/02/24 
ادامه دارد 
محقق مشاوره 
همکاری 
کانون های فرهنگی و هنری الغدیر و زینب اصفهان 
مدیر مسئول 
1374/01/01 
1379/01/01 
علمی و اجرائی 
همکاری 
همایش های علمی قرآنی(سال امام علی(ع) مسجد اعظم اصفهان 
مدیریت  
 
 
علمی و اجرائی 1378 تا 1380 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی اصفهان 
مدیریت دوره 2ماه تفکر دینی 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران اصفهان 
مدرس 
 
 
روش تحقیق و پژوهشی