تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1370 
فقه و حقوق 
دانشگاه ازاد اسلامی نجف اباد 
0.00 
فوق لیسانس 
 
فلسفه و اخلاق 
------ 
0.00 
خارج