نگرش قرآنی بانو امین به روش خوشبختی در نهاد خانه و خانواده
48 بازدید
محل نشر: کوثر » پاییز و زمستان 1388 - شماره 33 (10 صفحه - از 91 تا 100)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله دربردارنده نگرش قرآنی مفسره قرآن بانو امین اصفهانی به روش خوشبختی در نهاد خانه و خانواده است.ایشان نگرش خود را،در کتاب روش خوشبختی ارائه نموده‌اند.این کتاب‌ که بالغ بر ده بار به زیور طبع آراسته گردیده در قطع رقعی بوده و در چاپ ششم که همراه با تجدید نظر و اضافه کردن مطالب جدید به 291 صفحه رسیده می‌باشد.این کتاب دارای 21 صفحه‌ فهرست می‌باشد و در پنج فصل مطالب ارائه شده است که بعد از مسائل اعتقادی مباحث خانواده‌ و اخلاق خانواده و تهذیب نفس ارائه گردیده است. واژگان کلیدی: بانو امین،آثار قلمی بانو امین،نگرش‌های قرآنی به روش خوشبختی