شیوه های قرآن در درمان مشکلات عاطفی و جنسی زوجین در نهاد خانواده
50 بازدید
محل نشر: کوثر » پاییز و زمستان 1388 - شماره 33 (9 صفحه - از 23 تا 31)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خانواده از دو عنصر فعال(زن و مرد)شکل گرفته که این دو نیازهایع اطفی و جنسی خود را باید در محیط امن خانه و خانواده برآورده سازند اما عواملی پیدا و ناپیدا موجب بروز مشکلات‌ در روابط عاطفی و جنسی آنها گردیده و سبب‌ساز بروز اختلافات خانوادگی می‌گردد.قرآن کریم‌ به عنوان قانون نامه نهاد خانه و خانواده به بیان شیوه سلوک انسانی زوجین در این نهاد مقدس‌ پرداخته است و برای رفع اختلاف و استحکام روابط عاطفی و جنسی زوجین در نهاد خانواده برداشت‌های‌ شخصی و نامناسبی از راه‌حل‌ها و شیوه‌های درمانی قرآن در بین خانواده‌های مسلمان دیده‌ می‌شود و همین برداشت‌های نادرست زمینه گفتمان‌ها و نگرش‌های اشتباهی پیرامون‌ شیوه‌های درمانی قرآن در حل مشکلات عاطفی و جنسی زوجین را نیز رقم می‌زند.در این مقاله‌ برآنیم تا ضمن بررسی روابط عاطفی و جنسی در نهاد خانواده و طرح وظائف و حقوق متقابل‌ زوجین،شیوه‌های درمانی قرآن را مطرح و ضمن ارائه فهمی صحیح از معارف قرآن کریم به‌ اصلاح برداشت‌های نادرست از شیوه‌های درمانی قرآن بپردازیم. واژگان کلیدی: خانواده،روابط عاطفی و جنسی،قرآن و شیوه‌های درمانی