نگرش ها و بینش های قرآنی عارف کامل آیت الله العظمی بهجت (ره)
47 بازدید
محل نشر: کوثر » بهار و تابستان 1388 - شماره 31 (6 صفحه - از 77 تا 82)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رساندن پیام‌های آسمانی به دل‌های پاک‌ و آشکار ساختن آموزه‌های قرآنی برای مردم‌ ارزشمندترین خدمتی است که در سایه‌ی آن‌ سایر خدمات ارزش‌گذاری می‌شوند و عارف‌ عامل و کامل آیه الله العظمی بهجت(رضوان‌ الله تعالی علیه)از جمله خادمان صدیق‌ مصحف کریم(قرآن مجید)بود که در جای‌ جای نگرش‌ها و بینش‌های خود به معرفی و تبیین آموزه‌های قرآنی پرداخته است.این مقاله‌ دربردارند فرازهائی از نگرش‌ها و بینش‌ های قرآنی آیه الله العظمی بهجت(رحمت الله‌ علیه)می‌باشد که به معرفی قرآن و اوصاف آن‌ پرداخته و آنگاه،اهمیت حمل و حفظ،توسل و تمسک و التزام عملی به قرآن را مطرح و سپس‌ برکات و کرامات قرآن در تهذیب و تربیت انسان‌ و حیات‌آفرینی و امنیت بخشی قرآن کریم را روشن ساخته‌اند.آنچه در تمامی این فرازها چشمگیر و مورد تأکید است تفکیک‌ناپذیری‌ قرآن و عترت و همراهی این دو ثقل عظیم‌ است که در صورت تمسک واقعی به قرآن و 2Lعترت اسباب عزت و اعتلای مسلمانان و جامعه‌ اسلامی را رقم می‌زند. واژگان کلیدی: اوصاف قرآن،وظائف ما نسبت به‌ قرآن،برکات و آثار قرآن