فرهنگ و زندگی کوثری و تکاثری (1)
51 بازدید
محل نشر: کوثر » بهار و تابستان 1388 - شماره 31 (6 صفحه - از 15 تا 20)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوعی که در این مقاله و چهار قسمت‌ متوالی به منظر شما خوانندگان محترم تقدیم‌ می‌گردد یکی از موضوعات مبتلا به فردی، اجتماعی،اقتصادی و تربیتی است.قرآن کریم‌ دو نوع فرهنگ و زندگی را پیش روی مخاطبان‌ خود ترسیم نموده است.یکی فرهنگ و زندگی‌ تکاثری و دیگری فرهنگ و زندگی کوثری‌ است.سرفصل این دو نوع فرهنگ و زندگی‌ اگرچه از سوره‌های تکاثر(یکصد دومین‌ سوره قرآن در جزء سی)و سوره کوثر(یکصد و هشتمین سوره قرآن)نشأت گرفته و لیکن‌ به نوبه خود حجم وسیعی از آیات وحیانی و روایات معصومین(علیهم السلام)را به خود اختصاص داده است.قرآن و روایات،فرهنگ‌ و زندگی کوثری را فرهنگ و حیات طیبه‌ی‌ محمد و آل محمد(ص)قلمداد نموده است و فرهنگ و زندگی تکاثری را فرهنگ و زندگی‌ شیاطین انسی و جنی و مستکبران و منافقان‌ در طول تاریخ به حساب آورده است.کسانی که‌ از فرهنگ و زندگی کوثری تبعیت می‌کنند از 2Lخلقیات و روحیات صاحبان این فرهنگ و زندگی‌ بهره‌مند شده و آثار مطلوب آن را از این دنیا به‌ سرای آخرت می‌برند و همچنین کسانی که از فرهنگ و زندگی تکاثری پیروی و دنباله‌روی‌ می‌کنند،اخلاق و روحیات متکاثرات مستکبر را دارند که قرآن کریم مصادیقی از آنها را با عناوینی همچون نمرود،فرعون،قارون،ابرهه، ابو جهل،ابو لهب ذکر نموده است.آنچه در این‌ قسمت به آن پرداخته‌ام سیمای فرهنگ و زندگی تکاثری است. واژگان کلیدی: تکاثر،ریشه‌های تکاثرطلبی،عوارض و ضایعات تکاثرطلبی.