گزارش کتاب (تعلیم و تربیت) علامه شهید آیت الله مطهری (ره)
53 بازدید
محل نشر: کوثر » پاییز و زمستان 1387 - شماره 29 (6 صفحه - از 28 تا 33)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده در این مقاله کوشیده است نظرات علامه شهید آیة الله مطهری(ر ه)را در محدوده‌ی‌ کتاب(تعلیم و تربیت در اسلام)براساس فن جذاب و کار آمد گزارش‌نویسی کتاب گزارش‌ نماید.مقاله‌ی حاضر شامل دو بخش است،در بخش نخست،نگاهی گذار به شخصیت و شأن‌ تعلیمی و تربیتی علامه شهید آیهء الله مطهری خواهیم داشت.اگرچه این بخش خود یکی از مراحل گزارش‌نویسی کتبا است.و در بخش دوم ساختار،شیوه‌ها و روش‌ها،ادبیات و اثرات‌ و ارزش کتاب(تعلیم و تربیت در اسلام)مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته است.در این‌ کتاب پرورش عقل،تربیت عقلانی انسان،پرورش استعدادهای روحی و فکری انسان،مسئله‌ عادت،فعل اخلاقی،نظریات معیار گرایانه،بررسی نظریه نسبیت اخلاق،پیوند عبادت با برنامه‌ های تربیتی،انواع اخلاقی در جامعه اسلامی،کرامت نفس در قرآن و حدیث،ریشه الهامات‌ اخلاقی،مراتب وجودی انسان و عوامل تربیت شامل تقویت اراده،عبادت،محبت،حس حقیقت‌ جوئی،مراقبه و محاسبه،تفکر،ازدواج،جهاد و کار و تلاش مطرح گردیده است. واژگان کلیدی: فن گزارش‌نویسی کتاب،علامه شهید مطهری،گزارش کتاب تعلیم و تربیت در اسلام‌