طهارت و شکوفایی قلب از منظر قرآن کریم
51 بازدید
محل نشر: کوثر » تابستان و پاییز 1387 - شماره 28 (5 صفحه - از 91 تا 95)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
طهارت قلب و حیات آن و راهکارهای استمراربخش به این حیات و رشد و تعالی حیات طیبه آن و احیاء و شکوفایی آن از اضطراب،غم و ناراحتی قلب و چرکین شدن آن به گناه و قساوت‌یابی آن و سپس مرگ قلب از جمله موضوعات راهبردی در اخلاق و تربیت دینی است که از منظر قرآن کریم‌ مورد بررسی قرار گرفته و به منظر شما خوانندگان عزیز تقدیم گردیده است، واژگان کلیدی: قلب،حالات قلب،عوامل حیات‌بخشی و ممات قلب