خردمندان در قرآن از نگاه امام موسی کاظم (ع)
57 بازدید
محل نشر: کوثر » نیم فصل دوم زمستان 1387 و نیم فصل اول بهار 1388 - شماره 30
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی اندیشه‌های تفسیری امامان‌ معصوم(علیهم السلام)و دریافت معارف ناب قرآنی از حکمت‌های ژرف آنها،زمینه‌ای است تا معارف قرآنی‌ اهل بیت عصمت و طهارت در صدف کتابها و گنجینهء کتابخانه‌ها نهفته نماند و با آشکار شدن آنها اندیشه‌های‌ عطشناک از مخازن بی‌بدیل علوم و معارف قرآن‌ بهره‌مند و سیراب گردد و گل‌های معرفت در بوستان‌ با طراوت معنویت و محضر پرفیض ارباب عصمت و طهارت شکوفا گردد و حلاوت شهد جانپرور آن نجیب‌ رهپویان حیات طیبه قرآنی بر مذاق جان آنان بنشیند. بر این اساس سلسله مقالات مستقل با عنوان‌ معارف قرآن در مکتب تفسیری اهل بیت عصمت و ط هارت(علیهم السلام)آماده گشته و در هر مقاله نکات‌ تفسیری یکی از امامان معصوم(ع)به خوانندگان قرآن‌ دوست تقدیم می‌گردد.در این مقاله روایتی از امام‌ موسی بن جعفر(ع)که به به هشام بن حکم بغدادی‌ از متکلمان برجسته و از اصحاب سر امام بوده مطرح‌ گردیده است.این روایت قرآنی در تحف العقول(چاپ‌ جامعه مدرسین)بحار الانوار(کتاب العقل و الجهل)(جلد اول چاپ تهران)و اصول کافی(کتاب العقل و الجهل) جلد اول آمده است و روایتی مستند بشمار می‌رود.1 امام کاظم(ع)در این روایت 20 آیه از آیات قرآن‌ 2Lکریم را تلاوت و تفسیر نموده‌اند که با توجه به متن‌ روایت عناوین آیات بدین ترتیب قابل طرح است.آیات‌ بشارت،آیات معرفت،آیات اشتیاق به جهان آخرت،آیات‌ بیم و انداز،آیات عقل و علم،آیات مذمت جهل و بی‌خردی،آیات مدح و ذم،افکار و اعمال مردم،آیات‌ خردمندی و حکمت که به توفیق الهی این آیات و حیانی‌ و تفسیر امام کاظم(ع)ارائه می‌گردد. واژگان کلیدی: امام کاظم(ع)،شیوه تفسیری امام،نکات تفسیری‌ امام در روایت هشام.