اهداف تعلیم و تربیت قرآنی در نگاه چهارده معصوم (ع)
52 بازدید
محل نشر: کوثر » بهار 1387 - شماره 27 (13 صفحه - از 110 تا 122)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کریم از کلام نورانی قرآن‌های ناطق حضرات معصومین علیه السلام بهره برده و به طرح آنها پرداخته است. هر نظام تعلیمی و تربیتی یک سلسله اهداف غایی،کلی و آموزشی دارد.در نظام تعلیم و تربیت‌ قرآنی اهداف به صورت غایی،کلی و آموزشی ترسیم گردیده.هدف غایی در این نظام تعلیمی و تریبتی،دست‌یابی انسان به رشد و کمال معنوی و قرب الی الله است که به‌عنوان افق و دورنمای کلی‌ تمامی برنامه‌های تعلیمی و تربیتی قرآن کریم به حساب می‌آید.برای نیل به هدف غایی یک سری‌ اهداف کلی وجود دارد که توجه و پردازش به آنها راهکار دستیابی به هدف غایی می‌باشد و آن‌ اهداف کلی عبارتند از: رشد،کمال،پرورش قوه تعقل و استدلال،پرورش روح جمعی و احساس مسئولیت،ارتقاء کیفی‌ قصد قربت و اصلاح و تهذیب نفس،این مقاله برای تبیین مهم‌ترین اهداف تعلیمی و تربیتی قرآن‌ واژگان کلیدی: قرآن کریم،هدف‌غایی تعلیم و تربیت قرآنی،اهداف تربیت قرآنی‌